ACM DL

ACM Transactions on

Asian and Low-Resource Language Information Processing (TALLIP)

Menu
Latest Articles

Comparison Study on Critical Components in Composition Model for Phrase Representation

Phrase representation, an important step in many NLP tasks, involves representing phrases as continuous-valued vectors. This article presents detailed... (more)

Improving Transition-Based Dependency Parsing of Hindi and Urdu by Modeling Syntactically Relevant Phenomena

In recent years, transition-based parsers have shown promise in terms of efficiency and accuracy.... (more)

Named Entity Recognition with Word Embeddings and Wikipedia Categories for a Low-Resource Language

In this article, we propose a word embedding--based named entity recognition (NER) approach. NER is... (more)

NEWS

Science Citation Index Listing

TALLIP will be listed in the Science Citation Index Expanded starting with the first 2015 issue, 14(1). TALLIP will be included in the 2017 Journal Citation Report, and the first Impact Factor will be published mid-2018.

New Name, Expanded Scope

This page provides information about the journal Transactions on Asian and Low-Resource Language Information Processing (TALLIP), a publication of the Association for Computing Machinery (ACM).

The journal was formerly known as the Transactions on Asian Language Information Processing (TALIP): see the editorial charter for information on the expanded scope of the journal.  

Implicit Discourse Relation Recognition for English and Chinese with Multi-view Modeling and Effective Representation Learning

Discourse relations between two text segments play an important role in many natural language processing (NLP) tasks. The connectives strongly indicate the sense of discourse relations, while in fact, there are no connectives in a large proportion of discourse relations, i.e. implicit discourse relations. Compared with explicit relations, implicit relations are much harder to detect and have drawn significant attention. Until now, there have been many studies focusing on English implicit discourse relations, and few studies address implicit relation recognition in Chinese even though the implicit discourse relations in Chinese are more common than those in English. In our work, both the English and Chinese languages are our focus. The key to implicit relation prediction is to properly model the semantics of the two discourse arguments, as well as the contextual interaction between them. To achieve this goal, we propose a neural network based framework that consists of two hierarchies. The first one is the model hierarchy, in which we propose a max-margin learning method to explore the implicit discourse relation from multiple views. The second one is the feature hierarchy, in which we learn multi-level distributed representations from words, arguments and syntactic structures to sentences. We have conducted experiments on the standard benchmarks of English and Chinese, and the results show that compared with several methods our proposed method can achieve the best performance in most cases.

Inducing a Bilingual Lexicon from Short Parallel Multiword Sequences

This paper proposes a technique for mining bilingual lexicons from pairs of parallel short word sequences. The technique builds a generative model from a corpus of training data consisting of such pairs. The model is a hierarchical non-parametric Bayesian model that directly induces a bilingual lexicon while training. The model learns in an unsupervised manner, and is designed to exploit characteristics of the language pairs being mined. The proposed model is capable of utilizing commonly used word-pair frequency information, and in addition can employ the internal character alignments within the words themselves. It is thereby capable of mining transliterations, and can use reliably-aligned transliteration pairs to support the mining of other words in their context. The model is also capable of performing word reordering and word deletion during the alignment process. In this paper we study two mining tasks based on English-Japanese and English-Chinese language pairs, and compare the proposed approach to a baseline based on a simpler model that used only word-pair frequency information. Our results show the the proposed method is able to mine bilingual word pairs at higher levels of precision and recall than the baseline.

Bibliometrics

Publication Years 2002-2017
Publication Count 300
Citation Count 1068
Available for Download 300
Downloads (6 weeks) 856
Downloads (12 Months) 8517
Downloads (cumulative) 120132
Average downloads per article 400
Average citations per article 4
First Name Last Name Award
Baoli Li ACM Senior Member (2012)
Robert WP Luk ACM Senior Member (2007)
Tetsuya Sakai ACM Senior Member (2016)
Bulent Yener ACM Senior Member (2013)
Dong Zhou ACM Senior Member (2012)

First Name Last Name Paper Counts
Chunghsien Wu 9
Masao Utiyama 6
Eiichiro Sumita 6
Chengqing Zong 6
Sadao Kurohashi 5
Garygeunbae Lee 5
Guodong Zhou 5
Hitoshi Isahara 5
Jianfeng Gao 5
Isao Goto 4
Juifeng Yeh 4
Naoaki Okazaki 4
Kentaro Inui 4
Kevin Duh 4
Yūji Matsumoto 4
Noriko Kando 4
Masaki Murata 3
Andy Way 3
Wenjie Li 3
Kamfai Wong 3
Jonghoon Lee 3
Prasenjit Majumder 3
Teruko Mitamura 3
Kuilam Kwok 3
Tetsuya Sakai 3
Jugal Kalita 3
Hsinmin Wang 3
Akira Shimazu 3
Jianyun Nie 3
Susumu Horiguchi 3
Berlin Chen 3
Byeongchang Kim 3
Swapan Parui 3
Kiyotaka Uchimoto 2
Jingbo Zhu 2
Suresh Sundaram 2
Angarai Ramakrishnan 2
Hajime Tsukada 2
Chewlim Tan 2
Kalina Bontcheva 2
Yoshimi Suzuki 2
Haitong Yang 2
Qiaoming Zhu 2
Hai Zhao 2
Shihhung Wu 2
Katsuhito Sudoh 2
Chengwei Shih 2
David Zajic 2
Leefeng Chien 2
Daisuke Kawahara 2
Hideki Isozaki 2
Alon Lavie 2
Baoli Li 2
Yusuke Miyao 2
Ming Zhou 2
Kehyih Su 2
Jiajun Chen 2
Chaolin Liu 2
Ryu Iida 2
Min Zhang 2
Aiti Aw 2
Helen Meng 2
Takuya Matsuzaki 2
Dipasree Pal 2
Umapada Pal 2
Xiaolong Wang 2
Jacques Savoy 2
Hanping Shen 2
Phuoc Tran 2
Jawad Sadek 2
Hsinhsi Chen 2
Pakchung Ching 2
HungYu Su 2
Chienhsing Chen 2
Ralph Weischedel 2
Sanjeev Khudanpur 2
Tatsunori Mori 2
Jason Chang 2
Imed Zitouni 2
Tiejun Zhao 2
Chenhui Chu 2
Wenlian Hsu 2
Hideki Mima 2
Chungchian Hsu 2
Chinyew Lin 2
Pingche Yang 2
Jun’ichi Tsujii 2
Fumiyo Fukumoto 2
Pascale Fung 2
Dawei Song 2
Hailong Cao 2
Chenchen Ding 2
Pushpak Bhattacharyya 2
Kehjiann Chen 2
Sophia Ananiadou 2
Anton Leuski 2
Qing Ma 2
Garygeunbae Lee 2
Timothy Baldwin 2
Stephan Vogel 2
Margaret Connell 2
Tan Lee 2
Ali Farghaly 2
Inderjeet Mani 2
Junhui Li 2
Mu Li 2
Xiaodong Liu 2
Mikio Yamamoto 2
Long Nguyen 2
Baoliang Lu 2
Wenhsiang Lu 2
Toshiaki Nakazawa 2
Chengwei Lee 2
Utpal Sharma 2
Jiaul Paik 2
Bonnie Dorr 2
Douglas Oard 2
Andrew Finch 2
Xuanhieu Phan 2
Grace Ngai 2
Muhua Zhu 2
Tong Xiao 2
Mandar Mitra 2
Neeta Nain 2
Dien Dinh 2
Farid Meziane 2
Qun Liu 2
Jong Park 2
Robert Luk 2
Chungchi Huang 2
Bing Liu 2
Honglan Jin 1
Yuanxiang Li 1
Christian Hettick 1
Helen Ashman 1
Yaoyong Li 1
Mohd Murah 1
Shahin Salavati 1
Sriram Venkatapathy 1
Yuexian Hou 1
Shihting Huang 1
Le Sun 1
Cristina España-Bonet 1
Hermann Moisl 1
Tianshun Yao 1
Woosung Kim 1
Diego Linares 1
Ayan Bandyopadhyay 1
Gareth Jones 1
Ling Cao 1
Hideki Shima 1
Hisami Suzuki 1
Kenneth Church 1
Daya Lobiyal 1
Junsheng Zhou 1
Chuan Cheng 1
Muhua Zhu 1
Shujie Liu 1
Jordi Centelles 1
Utpal Roy 1
Nimit Dhulekar 1
Arjun V 1
Junlin Zhou 1
Richard Tsai 1
Katsumi Tanaka 1
Takashi Inui 1
Yufeng Chen 1
Sungjin Lee 1
KwopPing Chan 1
Changning Huang 1
Ting Liu 1
Jengwei Lin 1
Yueshi Lee 1
Sriganesh Madhvanath 1
Bobby Nazief 1
Goran Nenadic 1
A Kumaran 1
Huanfeng Ma 1
Satoshi Sekine 1
Jun Luo 1
Hamish Cunningham 1
Kui Xu 1
Jeesoo Bang 1
Haiyang Hu 1
Taro Watanabe 1
Liyun Ru 1
Yutaka Matsuo 1
Tsuneaki Kato 1
Niu Zhengyu 1
Tianyong Hao 1
Chunshen Zhu 1
MikeTianjian Jiang 1
Tsunghsien Lee 1
Thu Nguyen 1
Xu Sun 1
Houfeng Wang 1
Albert Brouillette 1
Yueting Zhuang 1
Saras Saraswathi 1
Christopher Cieri 1
Richard Cohen 1
Sriparna Saha 1
Tadaaki Oshio 1
Sumio Fujita 1
Setsuko Nara 1
David Evans 1
Gregory Grefenstette 1
Norbert Dinstl 1
Kaifu Lee 1
Joshua Goodman 1
Marine Carpuat 1
Weibin Liang 1
Mark Truran 1
Suliana Sulaiman 1
Nazlia Omar 1
Lamia Belguith 1
Srinivas Bangalore 1
Xiao Liu 1
Robert Moore 1
Longhua Qian 1
Jean Gauvain 1
Xianchao Wu 1
Taichi Asami 1
Yongsheng Yang 1
Minh Le Nguyen 1
Sukomal Pal 1
Johannes Leveling 1
Koichi Takeda 1
Hiroshi Kanayama 1
Guihong Cao 1
Qin Lu 1
Atsuhiro TAKASU 1
Keysun Choi 1
Wei Yuan 1
Robert Dale 1
Utpal Garain 1
Amita Jain 1
Hao Zhou 1
Huadong Chen 1
Wei Lu 1
Anuj Sharma 1
Peyman Passban 1
Jiajun Zhang 1
Sherief Abdallah 1
Abdullah Talib 1
Lambert Schomaker 1
Özgür Ulusoy 1
Ashish Kankaria 1
Yayun Huang 1
Debasis Ganguly 1
Turghun Osman 1
Ghalip Abdukerim 1
Hanxi Li 1
Keisuke Sakanushi 1
Yuming Hsieh 1
Ramisettyrajeshwara Rao 1
Qiang Ma 1
Takao Doi 1
Junejei Kuo 1
Mitsuru Ishizuka 1
Josef Van Genabith 1
A Bharath 1
Limsoon Wong 1
ChiaHung Lin 1
Franz Och 1
Ulrich Germann 1
Eduard Hovy 1
Daqing He 1
Yabin Zheng 1
Lixing Xie 1
Mitsuru Ishizuka 1
Makoto Haraguchi 1
Tang Li 1
Yujie Zhang 1
Leigh Gathings 1
Michael Tepper 1
Sanae Fujita 1
Feifan Liu 1
Sarmad Hussain 1
Stephanie Strassel 1
Lori Levin 1
Erik Peterson 1
Ying Zhang 1
Toshiya Ueda 1
Aesun Yoon 1
Hyukchul Kwon 1
Zejing Chuang 1
Rajib Das 1
Faramarz Hendessi 1
Dan Parvaz 1
Christine Doran 1
Charles Blake 1
HoChing Yen 1
Radu Florian 1
Eiichiro Sumita 1
Masaaki Nagata 1
Manabu Okumura 1
Jennifer Baldwin 1
James Pustejovsky 1
José Benedí 1
Donna Harman 1
Sucharita Sanyal 1
Tomohide Shibata 1
Atsushi Matsumura 1
Jonghoon Oh 1
TzeLeung Chung 1
Minwoo Jeong 1
Ali Salhi 1
Hsinhsi Chen 1
Shujian Huang 1
Karthik Krishnamurthi 1
Xiuming Qiao 1
Hussein Abbass 1
Liangliang Liu 1
Indu Chhabra 1
Maad Shatnawi 1
Toru Ishida 1
Toru Tanaka 1
Mukesh Goswami 1
Tongtao Zhang 1
Ye Thu 1
Ganesh Ramakrishnan 1
Shujian Huang 1
Yu Zhou 1
Rui Wang 1
Chutamanee Onsuwan 1
Natthawut Kertkeidkachorn 1
Minwoo Jeong 1
Seiichi Nakagawa 1
Yuqing Guo 1
Feipei Lai 1
YiHsun Lee 1
Steve Gunn 1
Daniel Andrade 1
Jelita Asian 1
Mirna Adriani 1
Hugh Williams 1
Nigel Collier 1
Cheongjae Lee 1
Eunju Kim 1
Kyungmi Park 1
Irit Gefner 1
Yuhsien Chiu 1
Yoshihide Chubachi 1
Kareem Darwish 1
Jianqiang Wang 1
Lemao Liu 1
Conghui Zhu 1
Philips Prasetyo 1
Zhiyuan Liu 1
WenLian Hsu 1
Nguyenle Minh 1
Tran Oanh 1
Wenliang Chen 1
Quangthuy Ha 1
Miguel Lezcano 1
Sunam Kim 1
Haizhou Li 1
Jinghui Xiao 1
Nizar Habash 1
Asif Ekbal 1
Phil Vines 1
Motoko Ishikawa 1
Yuki Funakoshi 1
David Hull 1
Sora Choi 1
Jungyun Seo 1
Miyoung Kang 1
Jonghyeok Lee 1
Y Wong 1
KamFai Wong 1
Jyhshing Jang 1
T Gulliver 1
Seth Kulick 1
Dong Zhou 1
Tim Brailsford 1
Anwitaman Datta 1
Boxing Chen 1
Yanjun Ma 1
Nianwen Xue 1
Lluís Màrquez 1
Yassine Benajiba 1
Takaaki Fukunishi 1
Genichiro Kikui 1
Hiroya Takamura 1
Frank Schilder 1
Lu Qin 1
Pyung Kim 1
Le Zhang 1
Carol Peters 1
Keita Nabeshima 1
Yasushi Inoguchi 1
Rong Jin 1
Hiroki Hanaoka 1
Atiwong Suchato 1
Yue Zhang 1
Eleni Petraki 1
Subhash Panwar 1
Xiaoqing Li 1
Heng Ji 1
Bülent Yener 1
Liming Zhao 1
Peifeng Li 1
Yinggong Zhao 1
Bilel Elayeb 1
Shuling Huang 1
Gina Levow 1
Tingxuan Wang 1
Proadpran Punyabukkana 1
Garygeunbae Lee 1
Sheng Li 1
YuRen Chen 1
Waikit Lo 1
Jun’ichi Tsujii 1
Hongling Wang 1
Yu Song 1
Jeongwon Cha 1
Seonho Kim 1
Mitesh Khapra 1
Manoj Chinnakotla 1
Kwokping Chan 1
Ada Brunstein 1
Wencheng Lin 1
Dickson Chiu 1
RuYng Chang 1
Ramachandran Jayadevan 1
Eiichrio Sumita 1
Jun'ichi Fukumoto 1
Lauren Hinkle 1
Francis Bond 1
Takaaki Tanaka 1
Fei Huang 1
Nasreen Abduljaleel 1
Katharina Probst 1
James Allan 1
Kanwen Tien 1
Justin Zobel 1
Tadataka Matsubayashi 1
Makoto Iwayama 1
Daisuke Noda 1
Tamotsu Shirado 1
Jyh Jang 1
Shuilung Chuang 1
A Ghayoori 1
Xiaoqing Ding 1
Andrew Freeman 1
C Rytting 1
Paul Rodrigues 1
Tim Buckwalter 1
Khairuddin Omar 1
Debasis Samanta 1
Kyumars Esmaili 1
Takashi Tsunakawa 1
Patrick Nguyen 1
Lori Lamel 1
Abdelkhalek Messaoudi 1
Satoshi Sato 1
Tomoya Iwakura 1
Beth Sundheim 1
Benfeng Chen 1
Zhao Liu 1
Eric Nichols 1
Le Nguyen 1
Yi Liu 1
Patrick Ye 1
Maochuan Su 1
Vijayapal Panuganti 1
Vishnu Bulusu 1
Cungen Cao 1
Deepti Khanduja 1
Marta Costa-Jussà 1
Mairidan Wushouer 1
Donghui Lin 1
Makoto Yasuhara 1
Tapan Bhowmik 1
Aritra Chowdhury 1
Kevin Knight 1
Prakash Choudhary 1
Oguz Yilmaz 1
Maoxi Li 1
Ibrahim Bounhas 1
Hirona Touji 1
Thanaruk Theeramunkong 1
Nguyentuan Duc 1
Haifeng Wang 1
Wanxiang Che 1
Chenglung Sung 1
Chiawei Wu 1
Jonghyeok Lee 1
Pham Thao 1
Kyoungduk Kim 1
Smruthi Mukund 1
Yoshiki Mikami 1
Ralph Grishman 1
Michael Subotin 1
Wei Li 1
Andrew McCallum 1
Chiching Lin 1
Yi Zhuang 1
Qing Li 1
Chengjie Sun 1
Maosong Sun 1
Yang Zhang 1
Lian Zhao 1
Ji Donghong 1
Cam Nguyen 1
David Martínez 1
Yang Liu 1
Jinshea Kuo 1
Yi Zhuang 1
Lei Chen 1
Sana Gul 1
Ariadna Llitjos 1
Rachel Reynolds 1
Minhua Lai 1
Hisao Mase 1
Makoto Koyama 1
Harksoo Kim 1
Wai Lau 1
Jun'ichi Tsujii 1
Mingjing Li 1
Jiangchun Chen 1
Sarah Wayland 1
Ryuichiro Higashinaka 1
Shihhsiang Lin 1
Haizhou Li 1
Philipp Koehn 1
Mei Yang 1
Peng Zhang 1
Qun Liu 1
Kuniko Saito 1
Benjamin Han 1
Jingbo Zhu 1
Samaresh Maiti 1
Minh Pham 1
Yotaro Watanabe 1
Junta Mizuno 1
Jun Adachi 1
Diklun Lee 1
Adnan Yahya 1
Jannik Strötgen 1
Ayser Armiti 1
Tran Van Canh 1
Michael Gertz 1
Diab Abuaiadah 1
Kuanyu Chen 1
Xinyu Dai 1
Wenyi Chen 1
Arafat Awajan 1
Yuji Matsumoto 1
Dil Hakro 1
Rifat Ozcan 1
Chienlung Chou 1
Yating Yang 1
Minghong Bai 1
Lunghao Lee 1
Nongnuch Ketui 1
B Kumari 1
Toru Hitaka 1
Hirofumi Yamamoto 1
Hideki Isozaki 1
Jinsik Lee 1
Welly Naptali 1
JiannCherng Shieh 1
Daming Shi 1
Navanath Saharia 1
Byoungkee Yi 1
Rohini Srihari 1
Erik Peterson 1
Yair Wiseman 1
Liang Zhou 1
David Doermann 1
Jonathan May 1
Valentin Tablan 1
Diana Maynard 1
Fuliang Weng 1
Minhwa Chung 1
Michael Paul 1
Peng Wang 1
Degen Huang 1
Masaharu YOSHIOKA 1
Masanori Nozawa 1
Akinori Fujino 1
T Geetha 1
Afifah Waseem 1
Nitin Madnani 1
Jaime Carbonell 1
Jinxi Xu 1
Kousaku Arita 1
Yan Qu 1
Toshihiko Manabe 1
YuSheng Lai 1
Satoko Marumoto 1
YuChung Lin 1
Yao Qian 1
Chienchung Huang 1
Muhammad Abdul-Mageed 1
Sherri Condon 1
John Aberdeen 1
Farah Zitoune 1
Victoria Rubin 1
David Chiang 1
Jesús Giménez 1
Seiichi Yamamoto 1
Tomoko Izumi 1
Seokbae Jang 1
Yu Shiwen 1
Sunghyon Myaeng 1
Joan Sánchez 1
Ljiljana Dolamic 1
Xipeng Qiu 1
Xuanjing Huang 1
Richardtzonghan Tsai 1
Jing Bai 1
Tubao Ho 1
Joyce Chai 1
Julian Zell 1
Abhisek Chakrabarty 1
Nitin Ramrakhiyani 1
Heba El-Fiqi 1
Katsutoshi Hirayama 1
Junya Norimatsu 1
Erdem Sarigil 1
Ismail Altingövde 1
Chiahui Chang 1
Mingwen Wang 1
Fei Cheng 1
Danushka Bollegala 1
Lidan Zhang 1
Masatoshi Tsuchiya 1
Robert Damper 1
Yulan He 1
Katsumori Matsushima 1
Avijit Satoskar 1
Yong Chen 1
ChunKai Chen 1
TienTeng Shih 1
Richard Schwartz 1
Prem Natarajan 1
Zhiang Wu 1
Nabin Sharma 1
Jason Chang 1
Baoxun Wang 1
Meihua Chen 1
Lishuang Li 1
Fumito Masui 1
Ngo Bach 1
Sukalpa Chanda 1
Oriol Terrades 1
Yingkuei Yang 1
Qing Li 1
Leah Larkey 1
Mike Maxwell 1
Rebecca Hwa 1
Yuichi Ogawa 1
Yujia Li 1
Mingjun Chen 1
Deyuan Zhang 1
Jinhua Du 1
Yoshiaki Asada 1
Yang Lingpeng 1
Sanae Fujita 1
Sujay Jayakar 1
Fei Xia 1
Alex Waibel 1
Necip Ayan 1
Victor Lavrenko 1
Yihsuan Chuang 1
Chiaying Lee 1
Hiroshi Matsuda 1
Chunjen Lee 1
Mariette Awad 1
Hamdan Rahman 1
Manoj Sharma 1
Iskandar Keskes 1
Xiaodong He 1
Khaled Shaalan 1
Khaled Shaalan 1
Kenji Imamura 1
Jerry Hobbs 1
Feng Pan 1
Linshan Lee 1
Baotu Ho 1
Deboshree Modak 1
Minh Nguyen 1
Katsuma Narisawa 1
Seokhwan Kim 1
Akihiro Tamura 1
Sumire Uematsu 1
Sukhdeep Singh 1
Peishan Tsai 1
Seunghoon Na 1
Suman Mitra 1
Jinjing Xia 1
Eziz Tursun 1
Xinyu Dai 1
Fan Xu 1
Shosaku Tanaka 1
Yoichi Tomiura 1
Janming Ho 1
Liming Tseng 1
Minyuh Day 1
TianJian Jiang 1
Kun Wang 1
Hwidong Na 1
Seyed Tahaghoghi 1
Dinh Dien 1
Tran Tri 1
Jungjae Kim 1
Youngsook Hwang 1
Haechang Rim 1
Om Damani 1
JinSeok Lee 1
Ario Ohsato 1
Izumi Suzuki 1
Michael Nossal 1
Dina Demner-Fushman 1
Philip Resnik 1
Hsijian Lee 1
PoChui Luk 1
Wajdi Zaghouani 1

Affiliation Paper Counts
Ryukoku University 1
Nagoya University 1
Waikato Institute of Technology 1
Universiti Sains Malaysia 1
University of Michigan 1
University of Kurdistan 1
University of Victoria 1
Orta Dogu Teknik Universitesi 1
Pondicherry Engineering College 1
Newcastle University, United Kingdom 1
Cornell University 1
Fujitsu Ltd. 1
United Arab Emirates University 1
University of Colorado at Colorado Springs 1
Japan Patent Information Organization 1
The University of Western Ontario 1
National Chiao Tung University Taiwan 1
Zhejiang Gongshang University 1
University of Texas at Austin 1
Yuan Ze University 1
Catholic University of Daegu 1
University of International Business and EcoNomics 1
Hangzhou Dianzi University 1
Seoul National University 1
Dharmsinh Desai University 1
Japan Society for the Promotion of Science 1
Robert Bosch GmbH 1
The Institute of Behavioral Sciences 1
Sogang University 1
Mie University 1
Tianjin University 1
Macquarie University 1
Kobe University Faculty of Maritime Sciences 1
Nanjing Normal University 1
Information and Communications University 1
Tunghai University 1
Indiana University 1
Anna University 1
International Business Machines 1
Jawaharlal Nehru Technological University, Hyderabad 1
University of Canberra 1
Chungnam National University 1
Industrial Technology Research Institute of Taiwan 1
National Institute of Standards and Technology 1
University of Calcutta 1
National Institute of Advanced Industrial Science and Technology 1
University of Teesside 1
University of Edinburgh 1
Universitat Hamburg 1
Ming Chuan University 1
Columbia University in the City of New York 1
Jawaharlal Nehru University 1
Institute of Computing Technology Chinese Academy of Sciences 1
Ritsumeikan University 1
Space and Naval Warfare Systems Center San Diego 1
Universidad Javeriana 1
University of Sindh 1
Princess Sumaya University 1
University of Sfax 1
Istituto di Scienza e Tecnologie dell'Informazione A. Faedo 1
Gokaraju Rangaraju Institute of Engineering & Technology 1
Janya, Inc. 1
Universiti Pendidikan Sultan Idris 1
Ritsumeikan University, Biwako-Kusatsu 1
Turgut Ozal Universitesi 1
Jawaharlal Nehru Technological University, Kakinada 1
Emirates College of Technology 1
Christ University, Bangalore 1
National Institute of Technology Manipur 1
Zhejiang University 2
Indian Institute of Technology, Kharagpur 2
City University of New York 2
Hebrew University of Jerusalem 2
University of Texas at Dallas 2
Rijksuniversiteit Groningen 2
Hewlett Packard Laboratories 2
Doshisha University 2
Kyushu University 2
IBM Research 2
Universidad Politecnica de Valencia 2
Robert Gordon University 2
Open University 2
Hokkaido University 2
University of Nottingham 2
University of Pittsburgh 2
Japan Science and Technology Agency 2
Brandeis University 2
Monterey Institute of International Studies 2
New York University 2
University of Southampton 2
Chaoyang University of Technology 2
Microsoft 2
National Taiwan University of Science and Technology 2
Isfahan University of Technology 2
University of New South Wales 2
Uiduk University 2
Tokyo Institute of Technology 2
University at Buffalo, State University of New York 2
Universitas Indonesia 2
Vietnam National University 2
Birzeit University 2
Ton-Duc-Thang University 2
Universite de Toulouse 2
Dhirubhai Ambani Institute of Information and Communication Technology 2
Singapore University of Technology and Design 2
Universite de Neuchatel 3
Toyohashi University of Technology 3
University of Manchester 3
Queens College, City University of New York 3
Johns Hopkins University 3
Korea University 3
Nanyang Technological University 3
Tezpur University 3
Pusan National University 3
Thammasat University 3
Indian Institute of Science 3
Bilkent Universitesi 3
IBM Thomas J. Watson Research Center 3
Nagaoka University of Technology 3
Panjab University 3
Chulalongkorn University 3
Research Organization of Information and Systems National Institute of Informatics 3
University of Southern California 3
Michigan State University 3
Northeastern University China 3
Laobratoire d'Informatique pour la Mecanique et les Sciences de l'Ingenieur 3
National University of Computer and Emerging Sciences Lahore 3
British University in Dubai 3
Indian Institute of Technology 3
University of Colorado at Boulder 4
Advanced Telecommunications Research Institute International (ATR) 4
Universiti Kebangsaan Malaysia 4
Hitachi, Ltd. 4
Dalian University of Technology 4
University of Salford 4
University of Yamanashi 4
Fudan University 4
Jiangxi Normal University 4
City University of Hong Kong 4
Peking University 4
University of Washington 4
National University of Singapore 4
Yokohama National University 4
Toshiba Corporation 4
Georgetown University 4
National Central University Taiwan 4
Korea Advanced Institute of Science & Technology 4
Xinjiang Technical Institute of Physics and Chemistry 4
University of Pennsylvania 5
The University of Hong Kong 5
Universitat Politecnica de Catalunya 5
Universite de Montreal 5
Royal Melbourne Institute of Technology University 5
National Chiayi University 5
National Taiwan Normal University 5
Shanghai Jiaotong University 5
Rensselaer Polytechnic Institute 5
University of Melbourne 5
National Chengchi University 5
University of Sheffield 6
National Yunlin University of Science and Technology 6
Northeastern University 6
Hong Kong University of Science and Technology 7
BBN Technologies 7
MITRE Corporation 7
Institute of Automation Chinese Academy of Sciences 7
JustSystems Corporation 7
Institute for Infocomm Research, A-Star, Singapore 8
University of Massachusetts Amherst 8
Chinese Academy of Sciences 8
Indian Institute of Technology, Bombay 9
University of Tsukuba 9
University of Southern California, Information Sciences Institute 9
Microsoft Research 9
Tsinghua University 9
National Taiwan University 10
Hong Kong Polytechnic University 11
Nanjing University 11
Microsoft Research Asia 11
Dublin City University 12
Tohoku University 13
Soochow University 13
Kyoto University 14
Japan Advanced Institute of Science and Technology 14
Nara Institute of Science and Technology 15
National Tsing Hua University 16
Chinese University of Hong Kong 17
Carnegie Mellon University 17
Harbin Institute of Technology 18
University of Tokyo 19
Indian Statistical Institute, Kolkata 20
Nippon Telegraph and Telephone Corporation 21
Pohang University of Science and Technology 23
Academia Sinica Taiwan 24
National Cheng Kung University 25
University of Maryland 26
Japan National Institute of Information and Communications Technology 35

ACM Transactions on Asian and Low-Resource Language Information Processing (TALLIP)
Archive


2017
Volume 16 Issue 3, January 2017  Issue-in-Progress

2016
Volume 16 Issue 2, December 2016 TALLIP Notes and Regular Papers
Volume 16 Issue 1, December 2016 TALLIP Notes and Regular Papers
Volume 15 Issue 4, June 2016
Volume 15 Issue 3, March 2016
Volume 15 Issue 2, February 2016
Volume 15 Issue 1, January 2016

2015
Volume 14 Issue 4, October 2015 Special Issue on Chinese Spell Checking
Volume 14 Issue 3, June 2015
Volume 14 Issue 2, March 2015
Volume 14 Issue 1, January 2015

2014
Volume 13 Issue 4, December 2014
Volume 13 Issue 3, September 2014
Volume 13 Issue 2, June 2014
Volume 13 Issue 1, February 2014

2013
Volume 12 Issue 4, October 2013
Volume 12 Issue 3, August 2013
Volume 12 Issue 2, June 2013
Volume 12 Issue 1, March 2013

2012
Volume 11 Issue 4, December 2012 Special Issue on RITE
Volume 11 Issue 3, September 2012
Volume 11 Issue 2, June 2012
Volume 11 Issue 1, March 2012

2011
Volume 10 Issue 4, December 2011
Volume 10 Issue 3, September 2011
Volume 10 Issue 2, June 2011
Volume 10 Issue 1, March 2011

2010
Volume 9 Issue 4, December 2010
Volume 9 Issue 3, September 2010
Volume 9 Issue 2, June 2010
Volume 9 Issue 1, March 2010

2009
Volume 8 Issue 4, December 2009
Volume 8 Issue 3, August 2009
Volume 8 Issue 2, May 2009
Volume 8 Issue 1, March 2009

2008
Volume 7 Issue 4, November 2008
Volume 7 Issue 3, August 2008
Volume 7 Issue 2, June 2008
Volume 7 Issue 1, February 2008

2007
Volume 6 Issue 4, December 2007
Volume 6 Issue 3, November 2007
Volume 6 Issue 2, September 2007
Volume 6 Issue 1, April 2007

2006
Volume 5 Issue 4, December 2006
Volume 5 Issue 3, September 2006
Volume 5 Issue 2, June 2006
Volume 5 Issue 1, March 2006

2005
Volume 4 Issue 4, December 2005
Volume 4 Issue 3, September 2005
Volume 4 Issue 2, June 2005
Volume 4 Issue 1, March 2005

2004
Volume 3 Issue 4, December 2004
Volume 3 Issue 3, September 2004
Volume 3 Issue 2, June 2004
Volume 3 Issue 1, March 2004 Special Issue on Temporal Information Processing

2003
Volume 2 Issue 4, December 2003
Volume 2 Issue 3, September 2003
Volume 2 Issue 2, June 2003
Volume 2 Issue 1, March 2003

2002
Volume 1 Issue 4, December 2002
Volume 1 Issue 3, September 2002
Volume 1 Issue 2, June 2002
Volume 1 Issue 1, March 2002
 
All ACM Journals | See Full Journal Index

Search TALLIP
enter search term and/or author name